Để ý

Trang web này hoặc các công cụ của bên thứ ba sử dụng cookie, cần thiết để hoạt động của nó và cần thiết để đạt được các mục đích để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn trên các trang web của chúng tôi.
Bằng cách đóng biểu ngữ này, cuộn trang này, nhấp vào liên kết hoặc tiếp tục duyệt theo cách khác, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

 • Mô hình 2PLCDSD

  ĐI BỘ ĐÀO TẠO
  ĐỘT PHÁ

  Xây dựng trí nhớ cơ bắp chân, sức chịu đựng, ổn định, nhanh nhẹn. Cải thiện thời gian phản ứng. 2 vị trí đào tạo với 15 biến thể. Thời gian tính bằng giây, đánh giá trước khi thi đấu.

 • Mô hình 6PLCDSD

  TRÒ CHƠI CẦU LÔNG
  MÔ PHỎNG

  Xây dựng độ bền cho cuộc biểu tình lâu dài, cải thiện sự nhanh nhẹn của người chơi, giúp người chơi tập trung, bộ nhớ cơ.